აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ჩაის მრეწველობა

09 მარტი, 2014

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებულია 1200 ჰა-მდე ჩაის პლანტაციის აღდგენა-რეაბილიტაცია.                 
რეგიონში ჩაის ფოთლის წარმოება - გადამუშავებას ახორციელებენ შემდეგი კომპანიები: შპს "აგროფირმა ქობულეთი", შპს "აგროექსპორტი", შპს "აჭარა ინვესტ ჩაი", შპს "ჩაქვის ჩაი 2007", შპს "ემირი” და   შპს "იაგო". 2011 წლიდან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ჩაის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო - შპს "ნაზირი და კომპანია". 
რეგიონის სამომხმარებლო ბაზარს მიეწოდება ჩაის პროდუქციის 5 ახალი ბრენდი: "სამაია", "ელიტა", "ბათუმი", "მარადიდი" და "საჩინო".

კომპანიის დასახელება:  შპს "აგროფირმა ქობულეთი"      
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: შავი და მწვანე ბაიხის ჩაი, დაფასოებული ჩაი, აგურა ჩაი
ბაზარი: ადგილობრივი, მონღოლეთი, ჰოლანდია, უკრაინა,  შუა აზიის ქვეყნები
დასაქმებულთა რაოდენობა: 30 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კვირიკე
საკონტაქტო ინფორმაცია: თემურ ჯაში,  ტელ:  (+995) 577 41 05 27  
                                                
კომპანიის დასახელება: შპს "აგროექსპორტი"
დაარსების წელი: 2002 წელი
პროდუქცია: შავი და მწვანე ბაიხის ჩაი,  დაფასოებული ჩაი
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 10 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ორთაბათუმი
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ნუგზარ სურმანიძე, ტელ:  (+995) 577 74 31 85
                                                 
კომპანიის დასახელება: შპს "აჭარა ინვესტ ჩაი"
დაარსების წელი: 2010 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული  შავი ბაიხის ჩაი
ბაზარი: ადგილობრივი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი 
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მარადიდი
საკონტაქტო ინფორმაცია: საიდ დიდმანიძე, ტელ:  (+995) 555 00 90 74    
                                               
კომპანიის დასახელება: შპს "ჩაქვის ჩაი 2007"
დაარსების წელი: 2005 წელი
პროდუქცია: მწვანე აგურა ჩაი
ბაზარი: მონღოლეთი, ყაზახეთი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 60 ადამიანი 
მისამართი: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი,  აღმაშენებლის ქ. #43
საკონტაქტო ინფორმაცია: შამილ ბულატოვი, ტელ:  (+995) 593 09 06 60                                         
კომპანიის დასახელება: შპს "ნაზირი და კომპანია"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული  შავი ბაიხის ჩაი
ბაზარი: ადგილობრივი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მარადიდი
საკონტაქტო ინფორმაცია: შოთა დიდმანიძე, ტელ:  (+995) 599 65 66 61                                                                                                                                        
კომპანიის დასახელება: შპს "ემირი"
დაარსების წელი: 1999 წელი
პროდუქცია: მწვანე აგურა ჩაი,  შავი ბაიხის ჩაი
ბაზარი: უკრაინა, მონღოლეთი, ბელორუსი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 60 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანი 
საკონტაქტო ინფორმაცია:   ლევან ოქროპირიძე, ტელ:  (+995) 599 51 18 04
                                                  
კომპანიის დასახელება: შპს "იაგო"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: მწვანე აგურა ჩაი
ბაზარი: უკრაინა, მონღოლეთი, ბელორუსი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 30 ადამიანი
მისამართი:  ქ. ქობულეთი,  დ. აღმაშენებლის გამზირი #116                      
საკონტაქტო ინფორმაცია:   ანზორ ლაზიშვილი, ტელ:  (+995) 599 95 86 24   
                                                                                                        

საკონსერვო მრეწველობა

აჭარაში ციტრუსოვნებს 5945 ჰექტარი უკავია. ციტრუსის ხვედრითი წილი მემცენარეობის  პროდუქციაში 27 %-ს შეადგენს, ხოლო რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ რეალიზებულ პროდუქციაში - 70%-ს. ციტრუსოვანთა ნაყოფი აჭარის რეგიონიდან ექსპორტზე გადის საზღვაო, ავტო და სარკინიგზო ტრანსპორტით. ძირითად საექსპორტო ქვეყნებს წარმოადგენს უკრაინა, მოლდოვეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, სომხეთი, ყაზახეთი და უზბეკეთი. 
რეგიონში ციტრუსისა და სხვა ხილის საკონსერვო გადამუშავებას და დახარისხება-დაფასოებას ახორციელებენ შპს "ხილის კომპანია ნარინჯი", შპს "ციტრო", შპს "ქართული პროდუქტი", შპს "ქართული მანდარინი" და შპს "აგროექსპორტი".

კომპანიის დასახელება: შპს "ხილის კომპანია ნარინჯი"
დაარსების წელი: 2005 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული ციტრუსი და ციტრუსის საკონსერვო გადამუშავების პროდუქცია-ნატურალური წვენი, კონცენტრირებული წვენი,  ეთეროვანი ზეთი
ბაზარი: ადგილობრივი, უკრაინა, შუა აზია
დასაქმებულთა რაოდენობა: 23 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: მერაბ თურმანიძე, ტელ:  (+995) 599 37 37 98 
www.narinji.ge
                                                
კომპანიის დასახელება: შპს "ციტრო"
დაარსების წელი: 2001 წელი
პროდუქცია: ციტრუსისა და სხვა ხილის  ნატურალური წვენები
ბაზარი: ადგილობრივი, სომხეთი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 25 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, ლერმონტოვის ქ.#111 
საკონტაქტო ინფორმაცია: მალხაზ ქამადაძე, ტელ:  (+995) 599 94 45 88    
                                                                                         
კომპანიის დასახელება:  შპს "ქართული პროდუქტი" (შპს "აქტივების მართვის ქართული ინდუსტრიული ჯგუფი")
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია:  დაფასოებული ციტრუსი და ციტრუსის საკონსერვო გადამუშავების პროდუქცია - კონცენტრირებული წვენი,  ეთეროვანი ზეთი, პიურე, მინახარში
ბაზარი:  ადგილობრივი, უკრაინა, შუა აზია
დასაქმებულთა რაოდენობა: 60 ადამიანი
მისამართი:  ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ. #174
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ვალერი ბექაია,  (+995)  558 32 40 40

კომპანიის დასახელება: შპს "ქართული მანდარინი"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული ციტრუსი
ბაზარი:  ადგილობრივი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელარუსი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 8 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი
საკონტაქტო ინფორმაცია:  როსტომ ზაქარაძე, ტელ:  (+995) 599 14 40 49

კომპანიის დასახელება: შპს "აგროექსპორტი"
დაარსების წელი: 2002 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული ციტრუსი
ბაზარი:  ადგილობრივი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელარუსი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 10 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ორთაბათუმი
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ნუგზარ სურმანიძე, ტელ: (+995) 577 74 31 85                      


კენკროვანი ხილის წარმოება

რეგიონში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა კენკროვან ხილზე, განსაკუთრებით კულტურულ მოცვზე. ნიადაგურ-კლიმატური პირობები კულტურული მოცვის სამრეწველო პლანტაციების გაშენების საშუალებას იძლევა. 
2011 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში სს "საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციის" მიერ 6 ჰა ფართობზე მოეწყო კულტურული მოცვის სადედე და სანერგე მეურნეობა, ხოლო შპს "სუბტროპიკ ფრუქტის" მიერ 20 ჰა ფართობზე გაშენებული იქნა კულტურული მოცვის სამრეწველო პლანტაცია.
  
კომპანიის დასახელება: შპს "სუბტროპიკ ფრუქტი"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია:   მოცვი
ბაზარი:  ადგილობრივი, უკრაინა, თურქეთი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  20 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაური
საკონტაქტო ინფორმაცია:  დავით თხილაიშვილი,  ტელ:  (+995)  579 27 24 00
                                                
კომპანიის დასახელება: სს "საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია:   მოცვი
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  5 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაური
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ზაზა შაქარიშვილი,  ტელ:  (+995)  597 99 22 51


ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოები (წისქვილკომბინატები)

აჭარაში ხორბლის გადამუშავებას აწარმოებს 6 წისქვილკომბინატი: შპს  "იმპერიალი-2000",  შპს  "ორცვა",  შპს  "ნაშ-3' , შპს  "ბარაქა-2005", შპს "სამსუნი" და შპს "ურეხი". 
ყოველწლიურად რეგიონის წისქვილკომბინატები 90 000 ტ-მდე ხორბალს  ამუშავებენ  (ქვეყნის მასშტაბით მოხმარებული ხორბლის 11.25 %)  და 70 000 ტ-მდე უმაღლესი ხარისხის პურის ფქვილი იწარმოება. 

კომპანიის დასახელება: შპს "იმპერიალი 2000"
დაარსების წელი: 2000 წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 42 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, გენერალ აბაშიძის ჩიხი #2  
საკონტაქტო ინფორმაცია: ამირან მალაყმაძე,  ტელ: (+995) 577 27 11 11

კომპანიის დასახელება: შპს "ორცვა"
დაარსების წელი: 2005 წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ნოდარი თურმანიძე, ტელ:  (+995) 577 91 93 31
                                      
კომპანიის დასახელება: შპს "ბარაქა 2005"
დაარსების წელი: 2005 წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 35 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, გორგასლის ქ.#12   
საკონტაქტო ინფორმაცია: გურქან დინდარი, ტელ:  (+995) 597 43 37 87
                                                                                        
კომპანიის დასახელება:   შპს "ნაშ 3"
დაარსების წელი: 2006 წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 50  ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ახალშენი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ნოდარ მელიქიშვილი, ტელ:  (+995) 577 42 61 06
                                                                                               
კომპანიის დასახელება: შპს "სამსუნი"
დაარსების წელი: 2011  წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 21  ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი  
საკონტაქტო ინფორმაცია: თახსიმ ბულენდ არაფოღლო, ტელ:  (+665) 591 60 15 15
                         
კომპანიის დასახელება: შპს "ურეხი"
დაარსების წელი: 2005  წელი
პროდუქცია: ხორბლის ფქვილი, ქატო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 25  ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ურეხი  
საკონტაქტო ინფორმაცია: სერთაშ იუქსელი, ტელ:  (+995) 599  58 64 44  
                                               
                                    
პურისა და პურპროდუქტების წარმოება

აჭარაში პურისა და პურპროდუქტების 100-მდე მსხვილი და საშუალო საცხობი ფუნქციონირებს. რეგიონში წარმოებული პურპროდუქტებით ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ხორციელდება. 
2011 წელს ექსპლოატაციაში შევიდა შპს "ჯეოლოკი"-ს მაკარონის საწარმო. 

კომპანიის დასახელება: შპს "პურის სახლი"
დაარსების წელი: 2002 წელი
პროდუქცია: პურფუნთუშეული 
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 35 ადამიანი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. #32
საკონტაქტო ინფორმაცია: გია დოლიძე, ტელ: (+995) 577 97 00 70

კომპანიის დასახელება: შპს "ხელვაჩაურის პურის ქარხანა"
დაარსების წელი: 1969  წელი
პროდუქცია: პურფუნთუშეული 
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 120 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, ტბელ აბუსერიძის ქ. #16
საკონტაქტო ინფორმაცია: იაშა შერვაშიძე, ტელ: (+995) 599 91 99 32
                                                                                                                                   
კომპანიის დასახელება: შპს "ჯეოლოკი"
დაარსების წელი: 2008  წელი
პროდუქცია: მაკარონის ნაწარმი 
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ურეხი 
საკონტაქტო ინფორმაცია: ჯემალ ბაუჟაძე, ტელ  (+995) 599 57 97 48    


ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება

რეგიონის მოსახლეობისათვის წლიურად საჭიროა 29 ათას ტონამდე ხორცპროდუქტები და 173 ათას ტონამდე რძის პროდუქტები. რეგიონში საშუალოდ იწარმოება 2,5 ათას ტონამდე ხორცი და 55 ათას ტონამდე რძე და რძის პროდუქტები. არსებული დეფიციტის შევსება იმპორტირებული (სომხეთი, უკრაინა, თურქეთი, გერმანია და ავსტრია) პროდუქცით ხდება. 
რეგიონში ხორცის, ხორცპროდუქტების, რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელ მსხვილ კომპანიებს მიეკუთვნება:  შპს "ბაქარას ხორცის პროდუქტები", შპს "Batumi Meat Combinat",   შპს "სისტა-ქართული პროდუქტები",  შპს  "ანგო XXI", შპს  "კახაბერი",  შპს "ნუსრეთ ჯორჯია" და შპს "თემ ენდ იუ".

კომპანიის დასახელება: შპს "ბაქარას ხორცის პროდუქტები" 
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია: საქონლისა და ცხვრის ხორცი 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 35 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ.მეჯინისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ბექა კალანდაძე,  ტელ:  (+995) 599 57 95 97
                                                                                                           
კომპანიის დასახელება: შპს "Batumi Meat Combinat"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია: საქონლისა და ცხვრის ხორცი 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 30 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ.ერგე
საკონტაქტო ინფორმაცია: ლევან ჯიჯავაძე, ტელ:  (+995) 558 25 42 78

კომპანიის დასახელება: შპს "ნუსრეთ ჯორჯია"
დაარსების წელი: 2010 წელი
პროდუქცია: საქონლის ხორცი 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 7 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. საჩინო
საკონტაქტო ინფორმაცია: გურამ თურმანიძე, ტელ:  (+995) 555 46 68 47

კომპანიის დასახელება: შპს "სისტა ქართული პროდუქტები" 
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: არაჟანი, მაწონი, ხაჭო, კაიმაღური 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 120 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანი
საკონტაქტო ინფორმაცია: მერაბ ნემსაძე,  ტელ:  (+995) 577 45 05 92  (+995) 595 90 3133

კომპანიის დასახელება: შპს "ანგო XXI"
დაარსების წელი: 2006 წელი
პროდუქცია: რძე, კარაქი, მაწონი, ხაჭო, ყველი 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 14 ადამიანი  (სეზონურად 160)
მისამართი: შუახევი, სოფ. გოგინაური
საკონტაქტო ინფორმაცია: ანზორ გოგიტიძე,  ტელ:  (+995) 577 45 94 00
                                                
კომპანიის დასახელება: შპს "კახაბერი"
დაარსების წელი: 2006 წელი
პროდუქცია: რძე, არაჟანი, მაწონი, ხაჭო
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 14 ადამიანი
მისამართი:  ხელვაჩაური, სოფ. კახაბერი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ლევან ჩიქოვანი, ტელ:  (+995) 599 07 77 94

კომპანიის დასახელება: შპს "თემ  ენდ იუ"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია:  ნაყინი 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 20 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კვირიკე
საკონტაქტო ინფორმაცია: თემურ ჯაში, ტელ:  (+995) 577 41 05 27  


ფრინველის ხორცისა და კვერცხის წარმოება

რეგიონის ფერმერულ მეურნეობებში 119 000 ფრთამდე ფრინველი ირიცხება და წლიურად საშუალოდ 9 330 000 ცალამდე კვერცხი იწარმოება. აჭარის მოსახლეობის (400 000 კაცი) წლიური მოთხოვნა ფრინველის კვერცხზე შეადგენს 146 000 000 ცალს, გადახრა მოხმარებასა და წარმოებას შორის შეადგენს -93,6 %-ს. 
ფრინველის ხორცითა და კვერცხით ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება საქართველოს სხვა რეგიონებიდან  შემოტანილი და იმპორტირებული პროდუქციის ხარჯზე ხდება.
რეგიონში ფუნქციონირებს შპს "დიადემას" მეფინველეობის ფაბრიკა, რომელიც ორიენტირებულია კვერცხის წარმოებაზე.

კომპანიის დასახელება: შპს  "დიადემა"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: კვერცხი
ბაზარი:  ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 30 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ახალშენი
საკონტაქტო ინფორმაცია: რეზო დიასამიძე,  ტელ:  (+995) 599 92 92 35  


თევზის წარმოება

რეგიონის წყალუხვი მდინარეები იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობებს სათევზე მეურნეობების განვითარებისათვის. 
რეგიონში 91  სათევზე მეურნეობაა. წლიურად იწარმოება 700 ტონამდე თევზი. 
2011 წელს ექსპლოატაციაში შევიდა შპს "იხტიოსი"-ს დახურული ტიპის სათევზე მეურნეობა.
მსხვილ საკალმახე მეურნეობებს მიეკუთვნება:
კომპანიის დასახელება: შპს "აკავრეთა 2007"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: ამერიკული კალმახი, ზუთხი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 25 ადამიანი
მისამართი: ქედა, სოფ. Oოქტომბერი
საკონტაქტო ინფორმაცია: გურამ ბერიძე,  ტელ:  (+995) 577 98 99 54, 
www.akavreta.ge
                                                                                     
 კომპანიის დასახელება: შპს "ქობრონა"
დაარსების წელი: 2001 წელი
პროდუქცია: ამერიკული კალმახი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 7 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ.კოხი
საკონტაქტო ინფორმაცია: სოსო  ჯაფარიძე ტელ:  (+995) 577 43 06 08                                                                                                                                            
კომპანიის დასახელება:  შპს "ორაგული 2008"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია:  ამერიკული კალმახი
ბაზარი: ადგილობრივი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. სახალვაშო
საკონტაქტო ინფორმაცია: გია დუმბაძე, ტელ:  (+995) 558 95 37 87  
                                                
კომპანიის დასახელება:  შპს "იხტიოსი"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია:  ამერიკული კალმახი, ზუთხი
ბაზარი: ადგილობრივი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 20 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი;
საკონტაქტო ინფორმაცია: მარინა ბერიძე, ტელ:  (+995) 577 99 95 91


თაფლის წარმოება

რეგიონში 200-მდე მსხვილი და 500-მდე მოყვარული მეფუტკრე ფერმერია, მათ საკუთრებაში ირიცხება 19 000 - ზე მეტი ფუტკრის ოჯახი. ყოველწლიურად 400 ტონამდე თაფლი იწარმოება. რეალიზაცია ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე ხორციელდება. 
რეგიონში ფუნქციონირებს მეფუტკრე ფერმერთა ორი გაერთიანება: გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია "მთაბარი" და ამხანაგობა "მაჭახელა". "მთა-ბარი" ემსახურება მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე-ბუფერული ზონის 12 სოფლის 110 მეფუტკრე ფერმერს. გაერთიანებას გააჩნია სკების დამამზადებელი და თაფლის ჩამოსასხმელი საამქროები.
ამხანაგობა "მაჭახელა" 2007 წელს დაარსდა და 30-მდე მეფუტკრე ფერმერს აერთიანებს. ამხანაგობას გააჩნია ფიჭის წარმოებისა და თაფლის ჩამოსხმის ტექნოლოგიური მანქანა-დანადგარები. 

კომპანიის დასახელება: გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია "მთა-ბარი"
დაარსების წელი: 2003 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული თაფლი, სკა
ბაზარი:  ადგილობრივი 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 5 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, დ. ჩაქვი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ზურაბ მანველიძე, ტელ:  (+995) 599 54 25 57
                                               
კომპანიის დასახელება:  ამხანაგობა "მაჭახელა"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: დაფასოებული თაფლი, ფიჭა
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 4 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, დაბა ხელვაჩაური
საკონტაქტო ინფორმაცია: თამაზ კახიძე, ტელ:  (+995) 577 30 42 62             
                                     
                             
ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების წარმოება
ღვინის წარმოება

აჭარაში ვაზს 160 ჰექტარი უჭირავს  და ყოველწლიურად საშუალოდ 1000 ტონამდე ყურძენი იწარმოება. რეგიონში გავრცელებულია ვაზის 40-მდე ჯიში (საღვინე, საღვინე-სასუფრე და სასუფრე), რომელთაგანაც გამორჩეულია "ცოლიკაური"-სა და "ჩხავერი"-ს  ჯიშები.
2010 წლიდან რეგიონში მოქმედებს ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმო შპს "აჭარული ღვინის სახლი". 

კომპანიის დასახელება: შპს "აჭარული ღვინის სახლი"
დაარსების წელი: 2010 წელი
პროდუქცია: სამარკო ღვინო "ჩხავერი"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 35 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. აჭარისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: მაია თხილაიშვილი,  ტელ:  (+995) 579 72 74 77                                                                                                        
     
ლუდის წარმოება

ლუდის წარმოებას რეგიონში ტრადიციული ხასიათი გააჩნია. შპს "ბათუმის ლუდის ქარხანა" ყოველწლიურად 150000 დკლ-მდე მაღალხარისხოვან პროდუქციას აწვდის ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს.  

კომპანიის დასახელება: შპს "ბათუმის ლუდის ქარხანა"
დაარსების წელი: 1951 წელი
პროდუქცია: ლუდი "ბათუმური"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 60 ადამიანი 
მისამართი: ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ.#24
საკონტაქტო ინფორმაცია: ედნარ ცივაძე, ტელ:  (+995) 599 45 46 00 
 

მინერალური წყლის წარმოება

აჭარის რეგიონი მდიდარია მინერალური წყლებით: "ბაბანური", "გუნდაური", "უჩამბა", "კოკოტაური", რომლებიც ხასიათდებიან განსაკუთრებული სამკურნალო თვისებებით. აჭარაში მინერალური წყლების დებეტი დღეში 134 800 დკლ-ს შეადგენს.  
2011 წელს შპს "კოკოტაურის" მიერ წარმოებული იქნა 70 000 ბოთლი მინერალური და წყაროს წყალი.
უალკოჰოლო სასმელების წარმოებას აჭარაში ახორციელებს სპს "ქარცივაძე და კომპანია".

კომპანიის დასახელება: შპს "კოკოტაური"
დაარსების წელი: 2006 წელი
პროდუქცია:  მინერალური და წყაროს  წყალი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ქედა, სოფ. კოკოტაური
საკონტაქტო ინფორმაცია: ვლადიმერ შერვაშიძე,  ტელ:  (+995) 595 91 00 41
                                    
კომპანიის დასახელება:  სპს "ქარცივაძე და კომპანია"
დაარსების წელი: 1997 წელი
პროდუქცია:  უალკოჰოლო გაზირებული სასმელი "სამოთხე"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 15 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, სამხრეთის ქ. #3   
საკონტაქტო ინფორმაცია:  ჯემალ ქარცივაძე, ტელ:  (+995) 599 55 18 99 


მცენარეული ზეთის წარმოება

რეგიონში 2007 წლიდან ფუნქციონირებს მცენარეული ზეთის საწარმო შპს "ბათოილი", რომელიც ერთადერთია საქართველოში. საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით. კომპანიის მიერ წარმოებულმა ბრენდებმა ("მზიური" და "ქართული") საქართველოს ბაზრის 30% აითვისა. საწარმოს სიმძლავრეა - 300 000 კგ მზესუმზირას გადამუშავება დღე-ღამეში.

კომპანიის დასახელება: შპს "ბათოილი"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: არარაფინირებული და რაფინირებული ზეთი, კოპტონი, შროტი
ბაზარი: ადგილობრივი, სომხეთი, თურქეთი, ერაყი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 140 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, ბარცხანა, ნონეშვილის ქ.#65
საკონტაქტო ინფორმაცია: პაატა დათიშვილი, ტელ:  (+995) 577 28 20 90
www.batoil.ge


საკონდიტრო წარმოება 

რეგიონი მდიდარია ტრადიციული საკონდიტრო ნაწარმის მრავალფეროვნებით: ბაქლავა, ბურმე, სინორი, აჩმა, აჭარული ხაჭაპური და სხვა. აღნიშნული პროდუქცია  დიდი პოპულარობით სარგებლობს ტურისტებში. 

კომპანიის დასახელება: ი.მ "მანანა ბოლქვაძე"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: ბაქლავა, ბურმე, აჩმა
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 10 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, მწვანე კონცხი
საკონტაქტო ინფორმაცია: მანანა ბოლქვაძე, ტელ:  (+995) 593 21 32 41  
                                               
კომპანიის დასახელება: შპს "დონა"
დაარსების წელი: 2001 წელი
პროდუქცია: საკონდიტრო ნაწარმი, ტორტი, ნამცხვარი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 14 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, გორგასალის ქ. #41
საკონტაქტო ინფორმაცია: ავთანდილ ბოლქვაძე,  ტელ:  (+995) 593 32 76 01
                                                                                 
კომპანიის დასახელება: შპს "ლიზიკო"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: საკონდიტრო ნაწარმი, ტორტი, ნამცხვარი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 3 ადამიანი
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის ქ. #34
საკონტაქტო ინფორმაცია: ასმათ ჯაყელი, ტელ:  (+995) 593 21 25 25
                                               

სოკოს წარმოება

ბოლო წლებში სოკოს პროდუქციაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. რეგიონში წარმოებული სოკო ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მზარდ მოთხოვნილებას, რის გამოც ყოველწლიურად 100 ტონამდე სოკოს იმპორტი ხორციელდება.

კომპანიის დასახელება: ი.მ. "მირზა ებრალიძე"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: სოკო "ქამა"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 5 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, დაბა  ჩაქვი 
საკონტაქტო ინფორმაცია: მირზა ებრალიძე, ტელ:  (+995) 593 61 46 47  
                                                
კომპანიის დასახელება: შპს  "ჩოლოქი"
დაარსების წელი: 2008 წელი
პროდუქცია: სოკო "ქამა"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 5 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ.მეჯინისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ახმედ ჩელიქი, ტელ:  (+995) 557 61 67 11


ბოსტნეული კულტურების წარმოება

მებოსტნეობა რეგიონის სოფლის მეურნეობის ძირითად დარგს წარმოადგენს. ადგილობრივი წარმოების ბოსტნეულით ვერ ხერხდება მოსახლეობის მოთხოვნილების სრული დაკმაყოფილება, რის გამოც რეგიონში ყოველწლიურად 50 000 ტონამდე  ბოსტნეულის (კიტრი, პომიდორი, კარტოფილი, ბადრიჯანი, ხახვი, ნიორი,  წიწაკა და სხვა) იმპორტი ხორციელდება. 
2009 წელს ექსპლოატაციაში შევიდა შპს "აიკონ ჯგუფი"-სა და შპს "სენს-სელექშენი"-ს, ხოლო 2011 წელს - შპს "V&T აგრო"-ს სასათბურე მეურნეობები.
შპს "აიკონ ჯფუფი"-ს მიერ 2009 წელს სოფელ სალიბაურში 4.5 ჰა-ზე მოეწყო თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობა. 2011 წელს კომპანიის მიერ წარმოებული იქნა 600 ტონამდე პომიდორი. კომპანიას დაგეგმილი აქვს დამატებით 3.5 ჰაზე სასათბურე მეურნეობის მოწყობა.
შპს "სენს-სელექშენი"-ს სოფელ გონიოში 0.45 ჰა-ზე მოწყობილი აქვს 8 სათბური, სადაც იწარმოება 15 სხვადასხვა ჯიშის სალათის ფოთოლი. 2011 წელს წარმოებული იქნა 25 ტონამდე სალათის ფოთოლი. წარმოების გაზრდის მიზნით კომპანიას 2011 წელს 20 წლიანი იჯარით გადაეცა 7 ჰა მიწის ნაკვეთი, სადაც წარმოებული იქნება სხვადასხვა სახის ბოსტნეული.
შპს "V&T აგრო" -ს მიერ 2011 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. თეთროსანში 1 ჰა-ზე მოეწყო თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობა. კომპანია ძირითად ორიენტირებულია პომიდორის წარმოებაზე.

კომპანიის დასახელება: შპს "აიკონ ჯგუფი"
დაარსების წელი:   2009 წელი
პროდუქცია: ბოსტნეული (პომიდორი, სალათის ფოთოლი, ბადრიჯანი, წიწაკა)
ბაზარი: ადგილობრივი, სომხეთი, უკრაინა 
დასაქმებულთა რაოდენობა:  70 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური სოფ. სალიბაური
საკონტაქტო ინფორმაცია: ია  გაბაიძე, ტელ:  (+995) 591 91 44 13  

კომპანიის დასახელება: შპს "სენს-სელექშენი"
დაარსების წელი:  2008 წელი
პროდუქცია: ბოსტნეული  (სალათის ფოთოლი, ბრიუსელის კომბოსტო, პომიდორი)
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  25 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. გონიო  
საკონტაქტო ინფორმაცია: გიგი მიქაბაძე, ტელ: (+995) 597 12 24 58  

კომპანიის დასახელება:  შპს  "V & T აგრო"
დაარსების წელი:  2011 წელი
პროდუქცია: ბოსტნეული 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  80 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, სოფ. თეთროსანი
საკონტაქტო ინფორმაცია: დიმიტრი ბლიაძე, ტელ: (+995)  571 33 17 74
   
     
სიგარის წარმოება

გასული საუკუნის 90-იან წლებში რეგიონში თამბაქოს წარმოება ძალიან შემცირდა. დღეისათვის თამბაქოს ნედლეულისადმი ინტერესი კვლავ გაიზარდა. რეგიონში თამბაქოს კულტურით დაკავებულია 110 ჰა-მდე ფართობი და წლიურად 250 ტონამდე ხმელი თამბაქო იწარმოება. წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ძირითადად ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. 1 კგ თამბაქოს საბითუმო სარეალიზაციო ფასი 5-25 ლარის ფარგლებში მერყეობს.
2009 წელს შპს "Adjarian Tobacco"-ს მიერ რეგიონში კუბიდან შემოტანილი იქნა 4 სხვადასხვა ჯიშის თამბაქო. აპრობაციის მიზნით დარგული იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში. მიღებული ნედლეულიდან წარმოებული პირველი ქართული სიგარა იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე. 

კომპანიის დასახელება: შპს "Adjarian Tobacco"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: ქართული სიგარა  
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 8  ადამიანი  
მისამართი: ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ. #25  
საკონტაქტო ინფორმაცია: აბესალომ შალუტაშვილი,  ტელ:  (+995) 577 73 88 99   კობა ჩხეიძე,   ტელ:  (+995) 592 571007  
                
კომპანიის დასახელება: შპს "იმერი"
დაარსების წელი: 1991 წელი
პროდუქცია: ქართული სიგარა და სიგარელა
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 12 ადამიანი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ქუთაისის ქ.#28
საკონტაქტო ინფორმაცია: თამაზ თურმანიძე,  ტელ:  (+995) 577 40 36 89  
კომპანიის დასახელება: შპს "გოლდი"
დაარსების წელი: 1996  წელი
პროდუქცია: პაპიროსი "საკურორტო"
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 3  ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი
საკონტაქტო ინფორმაცია: თეიმურაზ  ვარშანიძე,  ტელ:  (+995) 597 82 82 37  
                                                

დეკორატიული მეყვავილეობა

რეგიონში დეკორატიული მცენარეების წარმოებას  30-მდე იურიდიული და ფიზიკური პირი ახორციელებს. ბოლო წლებში ქალაქის განაშენიანებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა დეკორატიულ მცენარეებზე. 

კომპანიის დასახელება: შპს ''ფაზის პლანტი''
დაარსების წელი: 2009 წელი 
პროდუქცია: დეკორატიული მცენარეები
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  15 ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი                                           საკონტაქტო ინფორმაცია: ლენა თოლორაია, ტელ:  (+995) 574 54 01 11  
                                                
კომპანიის დასახელება: ი/მ "ნატო დიდმანიძე"
დაარსების წელი: 2000 წელი
პროდუქცია: დეკორატიული მცენარეები 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 5 ადამიანი
მისამართი: ქ. ბათუმი, აეროპორტის დასახლება
საკონტაქტო ინფორმაცია: ნატო დიდმანიძე, ტელ:  (+995) 599 42 55 22     

კომპანიის დასახელება: შპს "აგროდეკორსერვისი"
დაარსების წელი: 1988 წელი
პროდუქცია: დეკორატიული მცენარეები 
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 40 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. მეჯინისწყალი          საკონტაქტო ინფორმაცია: ლევან ჭანუყვაძე, ტელ:  (+995) 599 46 47 49  

კომპანიის დასახელება: შპს "ზენა"
დაარსების წელი: 2010 წელი
პროდუქცია: დეკორატიული მცენარეები (ქრიზანთემა, ლილია)
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 8 ადამიანი
მისამართი: ხელვაჩაური,  სოფ. ახალსოფელი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ნანული ნინიძე, ტელ:  (+995) 577 49 46 46

კომპანიის დასახელება:  ი.მ. "ავთანდილ მესხი"
დაარსების წელი: 2007 წელი
პროდუქცია: ჰოლანდიური შავი ვარდი
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა: 7 ადამიანი
მისამართი: ხულო,  სოფ. დეკანაშვილები
საკონტაქტო ინფორმაცია: ავთანდილ მესხი,  ტელ:  (+995) 593 30 29 41
                         

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება

აჭარის რეგიონი რთული რელიეფური (მთაგორიანი) პირობებითა და მცირე მიწიანობით ხასიათდება, რის გამოც მაღალია მოთხოვნა მცირე მექანიზაციის ტექნიკურ საშუალებებზე, როგორიცაა:  მოტობლოკი, მინიტრაქტორი, შემასხურებელი აპარატი, სათიბელა და სხვა.

კომპანიის დასახელება: შ.პ.ს. "აგროინვესტსერვისი"
დაარსების წელი: 2011 წელი
პროდუქცია: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
ბაზარი: ადგილობრივი
დასაქმებულთა რაოდენობა:  10  ადამიანი
მისამართი: ქობულეთი, დაბა ჩაქვი
საკონტაქტო ინფორმაცია: იოსებ გუგუციძე,   ტელ:  (+995) 599 32 81 95
 

კალენდარი

<<
<იანვარი 2019>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
0131123456
0278910111213
0314151617181920
0421222324252627
0528293031123
0645678910

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24 78 41

სოციალური ქსელები