აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

03 თებერვალი, 2022

უმაღლესი  განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა
 • სეზონური სკოლის ორგანიზება;
 • კონფერენციის მოწყობა;
 • სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა.

სეზონური სკოლა


სეზონური სკოლის ორგანიზების ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 15 000 ლარისა.


 საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:


 • სეზონური სკოლის ორგანიზატორთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს საგრანტო თანხის არაუმეტეს 15%;
 • სეზონური სკოლის მომხსენებელთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს  საგრანტო თანხის არაუმეტეს 20%);
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა სასტუმროს ხარჯი;
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა საერთაშორისო მგზავრობის ხარჯი;
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა კვების ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/32phT5K

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 15 თებერვლიდან 31 მარტის

16:00 სთ-მდე.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 


კონფერენციის მოწყობა


კონფერენციის მოწყობის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.  

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 25 000 ლარისა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • კონფერენციის მონაწილეთა საერთაშორისო მგზავრობის, სასტუმროს და კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის ორგანიზატორთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს  საგრანტო თანხის არაუმეტეს 10%;
 • კონფერენციის მასალების ბეჭდვის ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


ამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/3qmoPYY

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის  15 თებერვლიდან 31 მარტის 16:00 სთ-მდე.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ, აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში განუსაზღვრელი ვადით, ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი), ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, აგრეთვე დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე დაწესებულებებში.

პროგრამის მონაწილე მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით გრანტის სახით, რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის,  ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/2TXJUwmპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 15 თებერვლიდან 15 აპრილის 16:00 სთ-მდე. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 

 „უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“


„უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“  საგრანტო კონკურსის მიზანია ქართველი სტუდენტებისათვის, მკვლევარებისა და დაინტერესებული პირებისათვის გაზარდოს უახლეს  სამეცნიერო ლიტერატურაზე, სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობა.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს. 

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა უნდა გადანაწილდეს ორი წლის მანძილზე. სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა ერთი წლის მანძილზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს; დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი გათვალისწინებულ უნდა იქნას პროექტის მიმდინარეობის მეორე წლის ბიუჯეტში. 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს: 

 • ორგანიზატორთა ჰონორარი (საგრანტო თანხის არაუმეტეს 15%); 
 • საავტორო უფლების მოპოვების ხარჯი; 
 • თარგმნის ხარჯი (1 გვერდი არაუმეტეს 30 ლარი); 
 • რედაქტირების ხარჯი (1 გვერდი არაუმეტეს 15 ლარი); 
 • დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი.  

განაცხადის ფორმა, დებულება 

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 15 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართიბათუმიგუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com


Facebook: განათლებისკულტურისა და სპორტის სამინისტრო


კალენდარი

<<
<მაისი 2022>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
172526272829301
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
22303112345

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები